Alçak Basınç Döküm Makinası

Alçak Basınç Döküm Makinası, yüksek bütünlüklü dökümler üretmek için kullanılan bir imalat sürecidir. Bu süreç, özellikle yüksek hassasiyet ve yüzey kalitesi gerektiren karmaşık şekillerin üretiminde kullanılır.